Okrugli sto ''Retke bolesti''

27.02.2021

Povodom obeležavanja Dana retkih bolesti 2021.godine,u organizaciji Nacionalne organizacije za retke bolesti,26.februara 2021.godine održan je okrugli sto sa temom: ''Retke bolesti''.

Cilj okruglog stola je nastavak diskusije o Nacionalnom programu za retke bolesti,sa naglaskom na dostupnost terapija,kao i osvrt na preporuke za prepoznavanje osoba sa retkim bolestima u sistemu socijalne zaštite.

https://m.zoutube.com/watch?v=kyl46LsHgPU&feature=youtu.be#menu