FDA odobrila prvi lek na bazi medicinskog kanabisa za retke epileptičke sindrome

25.06.2018

Američka Agencija za hranu i lekove danas je odobrila lek Epidiolex (kanabidiol-CBD) ,oralnu tečnost za tretman epileptičkih napada kod dva retka sindroma,Lennox-Gastaut i Dravet sindrom.To je prvi lek odobren od strane FDA koji sadrži prečišćenu aktivnu komponentu iz medicinske marihuane.

Efikasnost epidiolexa je istraživana u tri randomizirane,dvostruko-slepe,placebo-kontrolisane kliničke studije na 516 pacijenata sa Lennox-Gastaut i Dravet sindromom.Epidiolex, korišćen u kombinaciji sa drugim lekovima,pokazao se efikasnim u smanjenju učestalosti napada u poređenju sa placebom.

Najčešće nus pojave, koje su se pojavile kod pacijenata tokom korišćenja Epidiolexa u studiji,bili su: pospanost,letargija;povećani enzimi jetre;smanjen apetit; dijareja;osip;slabost;insomnia;poremećaj spavanja i infekcije. 

Više na www.fda.gov