Regionalna online konferencija za retke bolesti ''Caring for Rare''

21.10.2020

Regionalna online konferencija za retke bolesti održava se u petak,23.oktobra i subotu,24.oktobra 2020.godine,sa početkom u 10h preko Zoom platforme. Konferencii će prisustvovati predstavnici više od 20 udruženja obolelih-članica NORBS-a,predstavnici udruženja pacijenata iz regiona i nadležnih institucija.

Teme sesija: 

-Nacionalni programi za retke bolesti u zemljama Centralne i Istočne Evrope

-Linije pomoći i njihov uticaj

-Uloga pacijenta i organizacija pacijenata

-Pristup lečenju/lekovi ''siročići''

-Neonatalni skrining kod retkih bolesti

Poseban akcenat je stavljen na diskusiju učesnika iz zemlje i regiona.