Početak treće faze studije za lek Soticlestat u zdravstvenim ustanovama u Beogradu,Novom Sadu i Nišu

16.03.2022

Početkom 2022.godine počela je i treća faza studije za ispitivani lek Soticlestat,koji ispituje farmaceutska kompanija Takeda.

U prve dve faze studije istraživan je efekat Soticlestata kod pacijenata sa CDKL5 mutacijom i Dup15q sindromom, sličnim Dravet sindromu.Lek se pokazao sigurnim i efikasnim u smanjenju učestalosti konvulzivnih napada. 

U studiji za pacijente sa Dravet sindromom,ispitivaće se sigurnost i efikasnost soticlestata kao dodatne terapije.To znači da će svi pacijenti u studiji,pored njihove standardne antiepileptičke terapije,primati lek soticlestat ili placebo u ukupnom trajanju od 16 nedelja (više detalja u informisanom pristanku za roditelje).

Ova randomizirana,dvostruko slepa studija za decu i mlade obolele od Dravet sindroma sprovodi se u Srbiji,gde je u toku regrutacija pacijenata u ukupno 4 klinička centra:

1. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta,Beograd - doc.dr.Ružica Kravljanac, 

2. Klinika za neurologiju i psihijatriju dece i omladine dr.Subotić,Beograd-dr.Milan Borković,

3. Univerzitetski klinički centar Niš,Niš-dr.Tatjana Tošić,

4. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad-dr.Marija Knežević-Pogančev.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCTO4940624?cond=Dravet+Syndrome&cntry=RS7draw=2&rank=1#contactlocation