Odobrena oznaka leka ''siročad'' za Lorcaserin (EPX-200) u Evropi

04.05.2021

Komitet za lekove ''siročad'' (COMP) u okviru Evropske agencije za lekove (EMA) nedavno je pozitivno razmotrio zahtev za dodeljivanje oznake leka ''siročad'' za lorcaserin hidrohlorid u lečenju Dravet sindroma.

Lorcaserin (EPX-200) je lek za kontrolu povećanja telesne težine,koji deluje putem modulacije signalnih puteva serotonina (5XT). Utvrđeno je da je EPX-200 moćan supresor spontanog konvulzivnog ponašanja i elektrografskih napada u modelima bolesti zebre riba za Dravet sindrom.

EPX-200 je,takođe,pokazao obećavajuće rezultate u smislu smanjenja učestalosti i/ili težine napada kod male grupe pacijenata sa Dravet sindromom. Ima oznaku leka ''siročad'' odobrenu i od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA).

Epigenik Pharmaceutics,kompanija koja razvija ovaj tretman,treba da uradi klinička ispitivanja kako bi nastavila da radi na razvoju leka i potom traži dozvolu za stavljanje u promet.

Osim toga,Epigenik trenutno sprovodi kliničku studiju za EPX-100 (clemizol hidrohlorid) za Dravet sindrom u SAD,a uskoro se očekuje proširenje studije u Veliku Britaniju i Kanadu.