Novosti iz Stoke Therapeutics-a

22.12.2021

Iz Stoke Therapeutics-a je stiglo saopštenje za javnost sa detaljima o najnovijim rezultatima studija,koje su predstavljene na sastanku Američkog društva za epilepsiju.

Ove studije su još uvek u ranoj fazi,sa malim brojem pacijenata i sa fokusom na određivanje najbolje opcije doziranja leka.Studija napreduje bezbedno i ovi vrlo rani izveštaji su obećavajući.

Izveštava se da se STK-001 dobro toleriše,kako u studiji sa pojedinačnim dozama (10mg i 30mg), tako i u studiji višestrukih doza (20mg).Nije bilo ozbiljnih neželjenih pojava u vezi sa ispitivanim lekom.Najčešće prijavljeni neželjeni efekti bili su glavobolja,povraćanje,napadi,razdražljivost i bol u leđima.

1. 12 od 17 pacijenata lečenih sa STK-001 doživelo je smanjenje učestalosti konvulzivnih napada,mereno od 29. do 84. dana nakon tretmana.

2. Kod svih pacijenata uzrasta od 2 do 12 godina (ukupno 7 pacijenata) zabeleženo je smanjenje učestalosti napada.Ovi rezultati su takođe primećeni kod pacijenata u uzrastu od 13 do 18 godina,mada samo pri većim dozama.

3. U svim grupama u studiji,oučeno je prosečno smanjenje učestalosti konvulzivnih napada od 17% do 37% od 29.do 84. dana nakon tretmana u poređenju sa početnom linijom.

4. Višestruke doze do 30mg STK-001 u otvorenoj proširenoj studiji SVALLOVTAIL,koje su davane svaka četiri meseca pacijentima koji su završili MONARCH studiju,dobro se tolerišu bez zabrinutosti za bezbednost ispitivanog leka. 

Više na www.stoketherapeutics.com