Nove ICD-10 šifre za Dravet sindrom

27.01.2020

Kako je najavila Dravet sindrom fondacija (DSF),Svetska zdravstvena organizacija je Dravet sindrom uvrstila u spisak bolesti poznat kao međunarodna klasifikacija bolesti (ICD).

Ovu listu je prvi put uvela Svetska zdravstvena organizacija 1948. i predstavlja sistem koji se globalno koristi za klasifikaciju i kodiranje bolesti i širokog spektra znakova, simptoma,društvenih okolnosti,pa čak i spoljnjih uzroka bolesti. 

Šifre za Dravet sindrom su odobrene i stupiće na snagu 1.oktobra 2020.godine. Šifre i podšifre  dodeljene Dravet sindromu su: 

-G40.83 Dravet sindrom

               Polimorfna epilepsija u detinjstvu

               Teška mioklona epilepsija u detinjstvu (SMEI)

-G40.833 Dravet sindrom,sa epileptičkim statusima

-G40.834 Dravet sindrom,bez epileptičkih statusa

Do sada nije postojala šifra za sindrom,pa je bolest klasifikovana kao G40.8 Ostale epilepsije i ponavljajući napadi.Dravet sindrom je mnogo više od epilepsije,tako da ova šifra ne definiše tačno ovu retku bolest.

Postojanje specifične šifre za Dravet sindrom omogućiće bolji opis simptoma i potreba zdravstvene nege pacijenata obolelih od DS.Takođe,putem ove specifične šifre moći će se tačnije utvrditi  broj obolelih od Dravet sindroma,kao i njihova lokacija. 

Više na www.dravetfoundation.org