Lek Fintepla odobren od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA)

26.06.2020

Američka Agencija za lekove i hranu (FDA) odobrila je lek Fintemplu za tretman Dravet sindroma kod pacijenata starosti 2 godine i starije.  Uskoro se očekuje odobrenje i od strane evropske Agencije za lekove (EMA).

Više na : www.medicaldialogues.in