Anketa na temu ''Upotreba ketogene dijete i CBD ulja u terapiji Dravet sindroma i mutacija vezanih za Dravet sindrom"

15.11.2022

S obzirom na oskudan broj postojećih  lekova u tretmanu Dravet sindroma,jako je važno da tema upotrebe ketogene dijete i cbd ulja u terapiji DS,bude detaljno obrađena.

Upitnik mogu popuniti svi roditelji čije dete ima dijagnostikovan Dravet sindrom ili bilo koju mutaciju povezanu sa fenotipom Dravet sindroma,a koji su u terapiji koristili ketogenu dijetu ili cbd ulje,ili i jednu i drugu metodu.

Hvala svima na učešću!